Helytörténeti Gyűjtemény

A szigetszentmiklósi helytörténeti gyűjtemény születése 1961-hez kötődik, amikor már enyhül az 1956-os forradalmat követő terror, és számos egylet, öntevékeny szervezet mellett megalakult a szigetszentmiklósi Honismereti Szakkör. Célja a hagyományos kultúra még fellelhető instrumentumainak felkutatása és összegyűjtése volt. Az így összegyűjtött anyagból 1964-ben a község 700 éves fennállásának évfordulóján rendeztek kiállítást.

A kiállítás sikerének hatására, valamint az egyre gyarapodó gyűjtemény bemutatására a községi tanács és a Honismereti Szakkör összefogásával 1965. május 1-én megnyílt a Helytörténeti Gyűjtemény. Ezt követően a múzeumi anyag két különböző irányba fejlődött tovább: a néprajzi gyűjtemény mellett az egyre sokasodó történeti és régészeti anyag is bemutatásra került.

A múzeum 1986-ban, Szigetszentmiklós várossá válásának alkalmából került jelenlegi helyére. A hagyományos háromosztatú parasztház első, úgynevezett "tiszta szobájában" a néprajzi kiállítás kapott helyet, a hátulsó szobában Szigetszentmiklós területéről előkerült régészeti leletek, a két szobát összekötő "konyhában" pedig a XIX-XX. század történeti emlékei kerültek bemutatásra.

Az 1986-ban berendezett állandó kiállítás korszerűtlenné vált, annak lebontását az épület egyre sürgetőbb javítási és állagmegóvási munkálatai is szükségessé tették. 2005-ben megkezdődött a múzeum felújítása, majd ezt követően az állandó kiállítás átrendezése. Ebben a korszerű kiállításban érvényesülnek a mai igényeknek megfelelő múzeumpedagógiai szempontok is. További változás, hogy a mezőgazdasági eszközök, járművek egy 70 m2 alapterületű nyitott színben kerültek elhelyezésre.Régészet

A régészeti kiállításban megtekinthető Szigetszentmiklós története az őskortól a XIX. századi céhek megjelenéséig. A város területéről előkerült és feltárt tárgyak gazdag együttese látható az újkőkorból, rézkorból, bronzkorból, a római korból, az avar korból, a honfoglalás korából valamint a kora Árpád korból.

Történeti anyag

A régészeti kiállítás kronologikus folytatása, amely eredeti dokumentumokkal mutatja be a község XV-XX. századi társadalmi eseményeit.

Néprajz

A néprajzi kiállítás termében konyha és tisztaszoba részlete tekinthető meg. A századforduló bútorai, berendezése mellett megtekinthető a XX. században is jellemző helyi viselet, a kékkötény, valamint a bőgatya és a suba, a szigetszentmiklósi népélet fotói és dokumentumai.

A csikós tűzhely körül különböző tárolóedények, a csákvári fazekasok korsói, tálai láthatók.

A fészer

A gazdálkodás eszközeiből berendezett fészer kiállítás a földművelés, rétgazdálkodás, halászat, a gabonatermesztés, szőlőművelés, borászat, a kovácsmesterség, cipészmesterség, az állattartás és a közlekedés eszközeit mutatja be.

Az udvar

Az udvaron kőtár, téglatár, valamint az országszerte egyedülálló szív alakú festett sírkövek tekinthetők meg. A portához gémes kút és kerekes kút tartozik.

Impresszum Adatvédelmi tájékoztató A változtatás jogát fenntartjuk intézményünk összes programjára. FEJLESZŐ TYCMO